Saisonzeiten

 

2022

A-SaisonB-SaisonC-Saison
12.06.-10.09.202201.03.-11.06.2022
11.09.-29.10.2022
18.12.-07.01.2023
08.01-28.02.2022
30.10.-17.12.2022

2023

A-SaisonB-SaisonC-Saison
17.06.-16.09.2023 01.03.-16.06.2023
17.09.-30.10.2023
17.12.-07.01.2024
08.01.-28.02.2023
31.10.-16.12.2023